GESCHIEDENIS VAN DE FRANSE SPOORWEGEN

Uit Condor Spoorwegen Lansingerland
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

vert. van Histoire des chemins de fer français

GROEI VAN HET SPOORWEGNET

De geschiedenis van de Franse spoorwegen begon in de vroege negentiende eeuw . Ze bestaat uit zeven belangrijke fasen die een sterke politieke wil en deelname van de staat laten zien wat betreft de gekozen weg en de gebruikte middelen. Frankrijk heeft echter lang beschikt over een belangrijke secundaire netwerk , met smalspoor en metrisch spoor , meestal op initiatief van de departementen , en beheerd door prive-bedrijven.

Overzicht

1 Belangrijke gebeurtenissen:

1.1 Het ontstaan van het spoorwegennet

1.2 De grote bedrijven

1.3 De periode tussen de oorlogen: Het Interbellum.

1.4 De nationalisatie

1.5 De Tweede Wereldoorlog

1.6 De na-oorlogse periode

1.7 De hervormingen van het spoorwegsysteem: werk reorganisatie, scheiding van infrastructuur en de liberalisering

2 Ontwikkeling van elektrische tractie in Frankrijk

3 Anekdotes

4 Bronnen

4.1 Nota's en verwijzingen

4.2 Bibliografie

5 Zie ook

5.1 Related

5.2 Externe links

1 Belangrijke gebeurtenissen

1.1 Het ontstaan van het spoorwegennet

1814 , de belangrijkste mijnbouw ingenieur Pierre-Michel Desroches Harvest biedt Napoleon een stuk aan getiteld: "Over de mogelijkheden om te komen tot het verkorten van de afstanden door het reizen met behulp van zeven grote spoorlijnenn. Dit geschrift concentreert zich op het aanleggen van zeven lijnen rond Parijs. Het verzoek zal worden herhaald door Victor Alexis Baptiste Legrand in 1838.

26 februari 1823 , de eerste concessie van een spoorlijn in Frankrijk op bevel van koning Lodewijk XVIII , is de lijn van Saint-Etienne - Andrezieux , 23 km, toegekend aan de heren Beaunier en Welsh voor het transport van steenkool. Deze opdracht op 30 juni 1827 is de eerste op het Europese vasteland; de tractie werd verzorgd met paarden .

07 juni 1826, concessie voor een lijn van Saint-Etienne naar Lyon, 58 km, voor de Seguin broers. De lijn werd tussen 1830 en 1832 geopend . Deze lijn concurreerde rechtstreeks met het kanaal Givors bij Rive de Gier dat zeer succesvol was geweest sinds de opening in 1780 . Maar het wanbeheer bij dit kanaal zou het gemakkelijker maken om de concurrentiestrijd te winnen en te komen tot een monopolie positie. Dit is de eerste lijn voor betalende passagiers.

27 augustus 1828 , de concessie Andrezieux - Roanne , 67 km, werd tussen 1832 en 1833 geopend. In feite liep deze lijn niet meteen tot Roanne, omdat die stad weigerde grondgebied beschikbaar te stellen, maar stopte bij Coteau, op de andere oever van de Loire, naar Varennes. Daar lag een tol om belasting te heffen over de steenkool die per boot over de Loire werd vervoerd. De Loire werd overbodig door de spoorlijn eind 1858, aan te sluiten op de lijn naar Bourbonnais. Tussen Balbigny en Coteau, volgde de eerste lijn een andere route dan tegenwoordig, dat is ter plaatse nog steeds duidelijk zichtbaar: het tracé is nu omgebouwd tot wegen.

07 april 1830. Perpetual krijgt concessie voor de lijn van Epinac naar Pont d'Ouche ten behoeve van de Kolen en Spoorweg Maatschappij Epinac. Deze industriële spoorlijn van 28 km werd gebouwd door Samuel Blum voor het transport van kolen van Epinac naar het Canal de Bourgogne. Oorspronkelijk, paste men dierlijke tractie toe. Na veel gedoe, werd de spoorlijn overgenomen door de staat en geëxploiteerd door de PLM.

24 augustus 1837. Inhuldiging van de lijn Parijs - Saint-Germain-en-Laye, (concessie verleend op 9 juli 1835), 18 km in 25 min en gebouwd door ingenieur Eugene Flachat op initiatief van de broers Pereire .

21 oktober 1838, inhuldiging van de lijn Abscon - Saint Vaast. Een spoorlijn met een industriële karakter, lengte van 15 km die werd geëxploiteerd door de Mijnbouw Maatschappij Anzin totdat ze werd genationaliseerd in 1946. Naast het transport van kolen, verzorgde ze ook voor een treinreizigers service. 1838 , Alexis Baptiste Legrand Victor schetst de contouren van een ster-netwerk gericht op Parijs, vergelijkbaar met het wegennet van de achttiende eeuw, met een sterke invloed op de economische en sociale geografie van Frankrijk .

09 juni 1839 , inhuldiging van de lijn van Montpellier naar Sète (voorheen The).

15 juni 1839 , inhuldiging van de lijn Nîmes - Beaucaire gebouwd door de Compagnie des Mines Grand'Combe en de Spoorwegen du Gard.

1841 , inhuldiging van de lijn Straatsburg - Basel tussen Koenigshoffen en St. Louis, 134 km, de eerste Europese internationale lijn, gebouwd en geëxploiteerd door Nicolas Koechlin namens het spoorweg bedrijf van Straatsburg naar Basel .

11 juni 1842 , "Handvest" van de spoorwegen: de wet op de vestiging van grote spoorlijnen , tot vaststelling van de regels van de spoorwegen in Frankrijk, creëert een uniek model van publiek-private samenwerking . De staat wordt de eigenaar van de grond gekiest en plant de tracé's en ze financiert de aanleg van de infrastructuur (bruggen en gebouwen). Ze vertrouwt de exploitatie toe aan de bedrijven die de bovenbouw (spoor, faciliteiten) bouwen, en investeren in rollend materieel. Ze hebben een monopolie op de exploitatie van hun lijnen.

1842-1845: aansluiting van Nîmes naar Montpellier (het creëren van de "ster" Sete-Beaucaire-The Grand 'Combe). Vanaf dat moment, kwam de bouw van stations in neoklassieke stijl van Nîmes en Montpellier tot stand, waarvan de monumentale gevels ​​nog steeds bestaan.

1.2 De grote bedrijven

1859 Spoorwegafspraken:

Op initiatief van de Duc de Morny , worden de concessies voor de lijnen verdeeld over zes grote bedrijven.

1878 , nationalisatie van de Spoorwegen van Charentes (geboorte van het Staatsnetwerk).

17 juli 1879 , wet tot vaststelling van de plannen van Freycinet die voorzien in een werkprogramma voor de uitbouw van het spoorwegnet, in het algemeen belang, tot 29,600 km naar 38.300 km, waarvan 8,800 km nieuwe te bouwen lijnen bouwen (waarin 2.500 km spoorlijn van lokaal belang reeds isn toegekend). Het plan, dat bedoeld was om alle sub-districten te voorzien is bijna voltooid in 1914 .

20 november 1883 , wetgeving ter goedkeuring van overeenkomsten met zes grote bedrijven

1. Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée PLM,

2. Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans PO,

3. Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne MIDI,

4. Compagnie des chemins de fer du Nord NORD,

5. Compagnie des chemins de fer de l'Est EST,

6. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest OUEST.

De relatie tussen overheid en bedrijven is complex. De staat biedt de concessie, en legt het tracé en de voorwaarden van vestiging vast. Concreet komt deze macht in handen van de ingenieurs van Weg- en Waterbouw .

Tegelijkertijd, ging de staat subsidies verstrekken voor rente garantie op geïnvesteerde nieuw kapitaal. Dit systeem kwam tot stand bij de vestiging van het tweede keizerrijk, omdat de bouw van spoorlijnen minder en minder rendabel werd.

Budget overschrijvingen werden progrssief schadelijker voor de concessiehouders in de tweede helft van de negentiende eeuw. In dit verband kwam de onderneming met meest kwetsbare positie, de Chemin de fer de l’Ouest structureel tekort: Ze werd in 1908 dan ook genationaliseerd. Het rentegarantie systeem accentueerd het staat toezicht op particuliere ondernemingen waarvan de boeken constant werden gecontroleerd door de regering.

1.3 Het interbellum

1933 , herziening van het verdrag op de spoorwegen van 1921

1934 , de regering van nationale eenheid Doumerque besluit bij verordening tot een tijdelijke beperking, door het verbieden van alle nieuwe activiteiten op weg-en watertransport van personen en goederen voor rekening van derden. Bovendien werden, door een wijziging van het Verdrag van 1921 in 1933, de verplichtingen opgelegd aan de spoorwegondernemingen versoepeld onder nauwere controle van het beheer door de staat.

1.4 Nationalisatie

31 augustus 1937, Wetsbesluit tot goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de SNCF .

1 januari 1938 , de inwerkingtreding van het Verdrag van 31 augustus 1937 tot vaststelling van de de status van de SNCF tot een gemengde onderneming waarin de staat een meerderheidsbelang bezit. De exploitatie van spoorlijnen in Frankrijk en daarmee verbonden activiteiten (infrastructuur, stations, apparatuur .... met uitzondering van het prive-bezitn van de oude bv's) wordt overgedragen aan de nieuw opgerichte onderneming. Pierre Guinand werd benoemd tot eerste voorzitter van de SNCF.

1.5 De Tweede Wereldoorlog

1 juli 1940 , de Reichsbahn begon met directe ingang met de exploitatie van het spoorwegennet van Elzas-Lotharingen .

Augustus 1940 , wordt de exploitatie van het netwerk in de bezette zone, met uitzondering van Elzas-Lotharingen in zijn geheel overgedragen aan de WVD (Wehrmacht Verkehrs Direktion) met hoofdzetel in Parijs. Op die manier voorzien de Duitsers de werkplaatsen en grotere stations van de Duitse personeel om de spoorwegen te controleren. In Brussel wordt een WVD directie geïnstalleerd, die bevoegdheid heeft over een deel van Noord-Frankrijk.

15 augustus 1940 , De invoer van Duitse tarieven op het netwerk Elzas-Lotharingen, dat daarmeede facto door de Reichsbahn wordt geannexeerd.

11 september 1940 , Pierre-Eugène Fournier, de voormalige gouverneur van de Banque de France, wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de SNCF.

1.6 De na-oorlogse periode

5 juli 1949 , de wet van 05 juli 1949 bepaalt in grote lijnen de coördinatie van het vervoer , met inbegrip van de coördinatie van de spoor- en wegvervoer, later gewijzigd bij het ​​Besluit van 14 november 1949. Coördinatie van het passagiersvervoer blijft gebaseerd op beperking, met de neiging om het openbaar vervoer aanbod te bevriezen, terwijl de vraag snel toe neemt. Coördinatie van het vervoer van goederen wordt beperkt doordat de tarieven van het wegvervoer op lange afstand bij gebrek aan informatie niet bekend zijn.

1969 : Vastlegging van de verhouding Staat-SNCF, de tweede golf van sluitingen van spoorlijnen.

1969 : In gebruik name van de metro verbinding tussen tussen Nation en Boissy-Saint-Leger, de toekomstige RER A.

22 september 1981 : Inhuldiging van het eerste deel van de hogesnelheidslijn Parijs - Lyon , tussen Saint-Florentin en Sathonay-Rillieux . De TGV van Parijs naar Lyon in 2 uur 40. De maximumsnelheid op de lijn is 260 km/h, en zal later verhoogd worden tot 270 en vervolgens tot 300 km/h.

1.7 Het spoorwegennet hervormingen: veranderingen in de organisatie van het werk, scheiding van infrastructuur en de liberalisering

01 januari 1983 , bij het ​​verlopen van de overeenkomst van 1937, wordt de status van het bedrijf omgezet, het wordt een openbare instelling met een industriële en commerciële (EPIC) tak met behoud van de naam. Deze maatregelen passen binnen het kader van de wet op binnenlands vervoer (LOTI) van 30 december 1982 .

1987 oprichting van de TER het begin van de conventie op het regionaal openbaar vervoer.

Einde van 1987: Schrappen van de rang van Station Manager. Het principe van 1 enkele leider die verantwoordelijk is voor alle zaken op een station verdwijnt. Chefs hebben niet langer zeggenschap over hun eigen functie: Ex-station-chefs worden Technisch worden transport-beweging en niet langer het gezag over de transport-functie chefs van andere sectoren krijgen de titel van zakelijke reizigers Technician, Technician Commercial vracht, Administratieve technicus, ... naar eigen keten.

Vanaf 1996 : afronding van de scheiding van functie met het verdwijnen van de term "station" als een entiteit die werkt in opdracht van het Team: creatie van de titel van Team Leader (nu leider van de nabijheid (DPX) sinds 2001). Een DPX, gevestigd in een station-moeder, loopt een functie op een groot geografisch gebied met verschillende stations, heeft het gezag over de leden van zijn team, die zijn onderverdeeld in verschillende stations. Elke functie (zie hieronder, commercieel, ...) is volledig onafhankelijk van alle andere.

13 februari 1997 , wet de vorming van Reseau Ferre de France (RFF). RFF werd de eigenaar en beheerder van het Franse spoorwegnet, en neemt bij de overdracht de schuld op het netwerk over. SNCF wordt RU , maar blijft wegen en verkeersmanagement houden ten behoeve van RFF, als onderdeel van een overeenkomst ad hoc .

19 maart 1999 , tot oprichting van de Hoge Raad voor het openbaar vervoer per spoor ( CSSPF ), deze organisatie is verantwoordelijk voor het unieke karakter van openbare dienst spoorweg en de consistentie van de uitvoering ervan door RFF en de SNCF.

15 maart 2003 , het openen van de datum van het Franse netwerk van particuliere concurrenten, Frans of buitenlands, op het gebied van het goederenvervoer (decreet van 7 maart 2003).

17 februari 2004 : de eerste vergunning afgegeven aan spoorwegmaatschappij aan een particuliere onderneming (dochteronderneming van Eurotunnel ).

13 juni 2005 : Eerste commercieel verkeer van private goederentrein bedrijf Connex verlaten Dugny , vertraagd door een protest per trein vakbonden.

29 juni 2005 : Minister van Verkeer en Waterstaat geeft een vergunning af voor het vervoer van passagiers aan het bedrijf Connex .

22 mei 2006 : Dominique Perben , Minister van Verkeer en Waterstaat, presenteerde zijn plannen voor de vernieuwing van het spoorwegnet , die een grote inspanning voor de vernieuwing en verbetering van het Franse spoorwegnet biedt.

13 december 2009 : De Maatschappij is officieel in concurrentie met het internationale vervoer van passagiers en 'cabotage' tussen twee Franse steden voor een trein van of naar het buitenland, volgens de richtlijn D2007/58/CE. Echter geen spoorwegen intrede. Om de liberalisering te begeleiden een regelgevende instantie, de regelgevende instantie het spoorvervoer is (Araf) geleidelijk plaats vanaf eind 2009.

2 Evolutie van de elektrische tractie in Frankrijk

Elektrificatiesysteem en elektrificatie van het spoorwegnet van Frankrijk

Na uitgebreide testen, vond de eerste industriële elektrificatie plaats in Saint-Etienne op een lijn met twee 2.8 km tunnels in gebruik bij de winning van steenkool. Ze werd in 1893 door ingenieur Auvert van PLM aan gelegd. Dit is de eerste elektrificatie van een lijn in Frankrijk van Montmartre naar Béraudière naar Saint-Etienne al de geboorteplaats van het spoor door de eerste lijn van Saint-Etienne naar Andrezieux .

De elektrificatie van de spoorwegen in Frankrijk begon pas echt in 1900 . De Parijs-Orleans (PO) en de onderneming van de staat (West-Staat) koos voor de gelijkstroom met een spanning van 550 V krachtstroom door de derde rail op de lijnen naar de voorsteden van Parijs. Deze keuze heeft voordelen voor de motor: aan de ene kant kan het ontwikkelen koppel vooral bij lage snelheid nodig bij het ​​starten van een trein aan de andere kant varibele snelheid, dus van de loc heeft een groot bereik. Echter, de keuze van een spanning relatief lage (tot 700 V in het begin) beperkt het beschikbare vermogen.

In 1908 , het bedrijf in het zuiden (MIDI) koos voor elektrificatie van de lijnen in de Pyreneeën met AC 12 kV bij frequentie 16 2/3 Hz

In 1920 , besloot de overheid, om "balkanisering" van het netwerk te voorkomen, om 1500 V te verplichten voor alle nieuwe elektrificatie.

3. Trivia

Professor Dionysius Lardner zei in 1830 "De reis per spoor bij hoge snelheden is niet mogelijk, omdat de passagiers dan niet meer in staat zijn om adem te halen en sterven door te stikken . "

De wetenschapper en politicus Francois Arago op 14 juni 1836, in een toespraak tot de oprichting van de Parijs-Versailles, uitte zijn twijfels en die van sommige artsen over de effecten op het organisme van plotselinge temperatuurschommelingen en geluiden als de trein een tunnel binnen rijdt.

23 mei 1920, toen hij met de trein naar Montbrison (Loire) ging, valt president Paul Deschanel van de trein in de buurt van Montargis . We vinden het verslag van dit verhaal op de pagina gewijd aan Deschanel.

4. Bronnen

4.1 Nota's en Verwijzingen

↑ De Coaster Honore, Cursus Railway, National Research Institute vervoer en veiligheid , et al.. ' Industrial Institute of Noord-Frankrijk ", 1910 [ online te lezen [archive] ] Prof De Coaster, Ing of Arts Produceert, Principal Inspecteur van Spoorwegen die actief zijn in Noord-

2. ↑ Yves Leclercq, "Financiële transfers. De staat prive-bedrijven spoorweg van algemeen belang (1833-1908) ", in Economisch Tijdschrift, 1982, Volume 33 - nr. 5 - [10]. Francois Caron (zie bibliografie). 3. ↑ Documentatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur ( basisteksten van de SNCF [archive] ): Verdrag van 31 augustus 1937 [archive] de overdracht op 1 januari 1938 de operationele lijnen van de oude netwerken SNCF (zie artikel 1 van het verdrag).

4.2 Bibliographie

François Caron, Histoire des chemins de fer en France, éditions Fayard : tome 1, 1740-1883, 1997 ; ISBN 2213021538 tome 2, 1883-1937, 2005 ; ISBN 2213623155

François et Maguy Palau, Le rail en France : les 80 premières lignes 1828-1851,, éditions Palau Paris 1995

Jean Claude Faure, Gérard Vachez, La Loire berceau du rail Français, éditions Amis du Rail du Forez : La naissance du chemin de fer Français à travers les 3 premières compagnies, 2000 ; ISBN 2951560605

Yves Leclercq, Le réseau impossible - La résistance au système des grandes compagnies ferroviaires et la politique économique en France, 1820-1852, Librairie Droz, 1987.

Georges Ribeill, La Révolution Ferroviaire - La Formation Des Compagnies De Chemins De Fer En France, 1823-1870, Belin, 1993.

Revue d'Histoire des Chemins de Fer

5 Zie ook:

5.1 Gerelateerde artikelen

De evolutie van het spoorwegbedrijf in Frankrijk pp. 321-336 Tijdschrift voor Geografie nr. 322, 1951 Raymonde Caralp L'évolution de l'exploitation ferroviaire en France

Geschiedenis van de SNCF Histoire de la SNCF Ingenieur weg en waterbouw in Frankrijk Ingénieur des ponts et chaussées

Geschiedenis van de spoorwegen Histoire des Chemins de Fer

Geschiedenis van de spoorwegen per land Histoire des chemins de fer par pays

Geschiedenis van het vervoer in Frankrijk Histoire des transports en France

Overzicht van de Franse staatsspoorwegen van 1878-1938 L' Administration des chemins de fer de l'État 1878-1938

Lijst van meterspoor in Frankrijk Liste des chemins de fer à voie métrique de France

Lijst van spoorlijnen in Frankrijk Liste des lignes de chemin de fer de France

SNCF 1938-heden Société nationale des chemins de fer français

Vervoer per spoor in Frankrijk Transport ferroviaire en France

Wet betreffende de oprichting van de grote lijnen van de spoorwegen in Frankrijk Loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer en France

5.2 Externe link

www.premierchemindefer.fr Ontdek de eerste continentale spoorlijn met de route, van de lijn Saint-Etienne/Andrézieux in 1827.

ferroviaire fr.wikipedia.org/wiki/Accident_ferroviaire Treinongeluk